Joer Cosmetic eshte certifikuar sipas standartit ISO 9001:2015.

Rreth nesh

JOER eshte prodhues kryesor i parfumerise dhe kozmetikes ne Shqiperi. Firma jone beson ne ate qe garancia me e mire per prosperitetin e karakterit te JOER-it eshte deshira konstante e sejcilit antar te ekipit tone per zhvillim, perteritje dhe sipermarrje.

Produktet e JOER Cosmetics mund ti shikoni ne Dyqanin Online.

JOER eshte nje firm e orintuar nga produkti, 90% te xhiros se te cilit e realizon ne tregun e brendeshem. Firma eshte nje partner i besueshem qe garanton cilesi te larte te vazhdueshme te prodhimeve te saj dhe stimulon dergimin e mallit tek klientet e saj. Drejtimi profesional, perteritja konstante dhe modernizimi e bejne JOER-in nje prodhues te njohur sa lokal aq edhe kombetar.

Ekipi yne
Faktori me i rendesishem per suksesin e JOER-it.
Zhvillimi dhe promovimi i sukseseshem i produkteve ne tregjet tona te shumte vine si rezultat i perpjekjeve te ekipit me kualifikim te larte te kimisteve dhe farmacisteve, eksperteve te marketingut, inxhiniereve, etj. te JOER-it.

Puna e specialisteve tane te dedikuar per rritje te vazhduar te firmes, pervehtesimi i kerkesave dhe deshirave per sukses jane esenciale per mireqenien sa te JOER-it po aq edhe te stafit te tij. Sinergjia ne komunikim, angazhim dhe besnikeri jane burimet e verteta te suksesit, vitalitetit dhe dinamizmit te firmes.

Garancia me e mire per perparimin e ardheshem te JOER-it eshte deshira konstante per zhvillim, perteritje dhe sipermarrje e cdo antari te ekipit tone. Ky eshte besim i patundur i firmes tone.

Teknologjite

JOER posedon nje kompleks prodhini unik me cikel prodhimi te mbyllur.

Paisjet teknologjike jane siguruar nga lider boteror dhe kombetar ne kete fushe si:
– “Videojet Systems International”,
– “Italdibipack”,
– “Bonfiglioli”,
– “Jundrit Ltd”, etc.
Standarti i organizimit te prodhimit sipas STASH eshte implementuar me sukses qysh me 10 Tetor 1998.

Partneret tane jane:

– Institutet dhe laboratoret prijes te hulumtimit;
– Prodhuesit e njohur nderkombetar te lendeve te para;
– Prodhuesit e njohur nderkombetar te paisjeve teknologjike moderne dhe te teknologjise se cilesise se larte.

JOER punon ne bashkepunim me institutet dhe laboratoret prijes te hulumtimit sic eshte ISPIU Tirana dhe Drejtoria e Pergjitheshme e Standarteve (DPS) e Shiperise, qe eshte ekuivalente me NSB nderkombetare.

Prodhuesit
JOER ka nje bashkepjesemarrje te qendrueshme me furnizuesit boteror te besueshem dhe te njohur te lendeve te para, ku perfshihen BASF, Merck, Henkel,Hoechst, Cognin, Unichema, Fina Chemicals, Textron-Tecnica, Dragoco,Noveon, Dow Chemical Company, Dullberg, Payan Bertrand, Eingenmann & Veronelli, BRB, Sonneborn, M. Roumboulakis s.a.

Karakteri

Praktika e prodhimit eshte orientuar drejt mbrojtjes se shendetit te njerezve dhe mjedisit natyror.

Kujdesi jone kryesor eshte dashamiresia per shendetin e njerezve dhe mjedisin natyror.

Ne pajtim me kete, JOER ka adoptuar nje rruge shume niveleshe, ku perfshihen:

· Te gjitha produktet tona permbajne perberes natyral.

· Te gjitha linjat tona te prodhimit jane te sigurta ekologjikisht dhe te pa pranueshme per skarcitetet.

· Ambalazhet e kartonit me varg te ulet te celulozes perdoren per ambalazhimin ne grup dhe individual te produkteve tona.

Nje sistem i kontrollit te cilesise, ne perputhje me standartet e zones se STASH jane implementuar qysh me 10.10.1998.

Laboratori qendror i kontrollit te cilesise, laboratoret e punes dhe specialistet e firmes me perpikmeri zbatojne planin per kontrollin e plote te cilesise.

JOER punon me furnizues te besueshem dhe te stabilizuar te lendeve te para.

X